Smisao u pisanju

Ideja za ovaj blog ja nastala kao plod želje da um ne zakržlja, ali kako sam ja dio generacije koja je odrastala na stripovima, lakše je kad se neke stvari izraze kroz kvadrate.

Calvin and Hobbes o smislu pisanja:

 

31711059_1534938686617503_6722926597784993792_n